tthc.binhduong.gov.vn
Đề án đơn giản hóa TTHC
Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Bộ Thủ tục hành chính huyện
Bộ thủ tục hành chính xã
Khoa học công nghệ
Sở xây dựng
Tài chính
Công thương
Văn hóa thể thao du lich
Giáo dục đào tạo
Ban quản lý khu công nghiệp
Y tế
Tài nguyên môi trường
Phu giao
 
 
Trang chủ » Giới thiệu
Giới thiệu

 
 

  Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng internet tại địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn

  Các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương, gây lãng phí, tốn kém không cần thiết (945/QĐ-TTg)

  Cơ quan chủ quản có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên CSDL quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

  Theo thống kê hiện nay Bình Dương có 1853 tờ khai thủ tục hành chính và 196 văn bản liên quan tại:

   http://csdl.thutuchanhchinh.vn/co_quan_hanh_chinh/binh_duong.