Phiên bản cũ | Tiếng Việt | English
Đề án đơn giản hóa TTHC
Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Bộ Thủ tục hành chính huyện
Bộ thủ tục hành chính xã
 
 
Trang chủ » Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Đăng ký Kinh doanh
Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu mã ngành theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg, chi tiết mã ngành theo Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vui lòng áp mã ngành ở mức độ cấp 4 của Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu chưa rõ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mã ngành như thế nào, hãy tìm hiểu thêm Quyết định 337/QĐ-BKH ( file hướng dẫn) của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Cập nhật lúc : 08:02 23/02/09
Một số thông tin khác