Tiếng Việt | English
Đề án đơn giản hóa TTHC
Chỉ đạo triển khai Đề án
Nghị quyết HĐND tỉnh
Quyết định UBND tỉnh
Chỉ thị UBND tỉnh
Văn bản khác cấp tỉnh
Nghị quyết HĐND huyện,xã
Quyết định UBND huyện,xã
Chỉ thị UBND huyện,xã
Văn bản khác cấp huyện,xã
Mẫu đơn TTHC
Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Bộ Thủ tục hành chính huyện
Bộ thủ tục hành chính xã
 
 
Trang chủ » Bộ Thủ tục hành chính huyện
Đo đạc và bản đồ
Trích lục thửa đất(tiếp theo)

11      

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

                                                                         

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không

12       

Phí, lệ phí

Lệ phí trích lục

134.606 đồng/1 bản vẽ                                                       

Quyết định 3869/QĐ-CT ngày 08/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc và lập bản đồ địa chính.

Không

13      

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép                                 

Giấy chứng nhận                       

Giấy đăng ký                            

Chứng chỉ hành nghề               

Thẻ                                            

Phê duyệt                                 

Chứng chỉ                                 

Văn bản xác nhận                      

Quyết định hành chính             

Giấy xác nhận                          

Bản cam kết                             

Biển hiệu                                 

Văn bản chấp thuận                 

Bằng                                        

Loại khác:

  bản vẽ

14      

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

Không

Cập nhật lúc : 08:03 31/03/11
Một số thông tin khác
 
Trang chủ | Chính quyền | Đầu tư - phát triển | Dịch vụ công

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Trưởng Ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Phó trưởng Ban biên tập: Trần Quang Thái – Phan Thanh Nam

Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email:
banbientap@binhduong.gov.vn