www.binhduong.gov.vn   Trang chủ   Giới thiệu   Chính quyền   Đầu tư   Thông tin cần biết   Thủ tục hành chính   Cấu trúc site   Hỗ trợ   Góp ý English
  Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào phụ nữ Bình Dương giai đoạn 2011 - 2016 ( 21/10/11 )   Tăng cường phòng, chống và giảm tử vong do bệnh tay chân miệng ( 21/10/11 )   Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương ( 21/10/11 )   Bình Dương kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ POS ( 21/10/11 )   Phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011 – 2015 ( 21/10/11 )  
Giới thiệu
Văn hóa - Lịch sử
Chính quyền
Tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày pháp luật
Văn bản của tỉnh
Đầu tư
Thông tin cần biết
Lịch làm việc UBND
Trao đổi góp ý
Trao đổi ứng dụng CNTT
Điều tra Nghe-Nhìn 2010
Quy hoạch ngành
Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Becamex
Đại Nam
Minh long
Xổ số BD
Nam Tân uyên
KCN Rạch Bắp
M&C
Vietcombank Bình Dương
Gia Dinh Bank
Ngân hàng TMCP Nam Việt
Viễn thông Bình Dương
Mapletree Vietnam
 
 
Trang chủ » Bộ Thủ tục hành chính huyện-xã
Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỈNH BÌNH DƯƠNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 48/2010/QĐ-UBND                   Thủ Dầu Một, ngày 22   tháng 12   năm 2010
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức
công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẳng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5 Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội;
Căn cứ Nghị quyết số 39 /2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII - kỳ họp thứ 18 về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương;
          Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Nội vụ và Sở Tài chính tại tờ trình liên Sở số: 69/TTr LS-SYT-SNV-STC ngày 11 tháng 11 năm 2010,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương như sau:
1. Cán bộ, viên chức có trình độ sau đại học: tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II.
Mức hỗ trợ bằng 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.
2. Cán bộ, viên chức có trình độ đại học: bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân xét nghiệm.
Mức hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.
3. Cán bộ, viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành y và đại học khác gồm: y sĩ, dược sĩ trung học, điều dưỡng cao đẳng, điều dưỡng trung học, kỹ thuật viên trung học và kế toán đại học.
Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.
4. Cán bộ, viên chức đảm nhiệm công việc khác như: hành chính, y vụ, lái xe, bảo vệ, tạp vụ.
Mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.
 
Điều 2. Đối tượng không được hưởng trợ cấp đặc thù:
1. Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
2. Đi công tác, học tập ở trong nước, không tham gia trực tiếp công tác chuyên môn tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh liên tục trên 3 tháng;
3. Nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 (một) tháng trở lên;
4. Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành của Nhà nước;
5. Bị đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.
 
Nơi nhận:                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Ùy ban Thường vụ Quốc hội;                                            CHỦ TỊCH
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Y tế;                              
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, TT Đoàn ĐBQH tỉnh;                            (Đã ký)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;
- LĐVP: TU, ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;                         Nguyễn Hoàng Sơn
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh Bình Dương;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu VT.
 
Cập nhật lúc : 08:12 22/12/10
Quay trở lại    In trang này    Đầu trang
Một số thông tin khác
 
 
Lịch làm việc tuần
Từ ngày 24/10/2011 đến ngày 30/10/2011
Bản đồ số
Trang chủ | Giới thiệu | Chính quyền | Đầu tư | Thông tin cần biết | Thủ tục hành chính | Cấu trúc Site | Hỗ trợ | Góp ý
Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
số 36, Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email: banbientap@binhduong.gov.vn