Tiếng Việt | English
Đề án đơn giản hóa TTHC
Chỉ đạo triển khai Đề án
Nghị quyết HĐND tỉnh
Quyết định UBND tỉnh
Chỉ thị UBND tỉnh
Văn bản khác cấp tỉnh
Nghị quyết HĐND huyện,xã
Quyết định UBND huyện,xã
Chỉ thị UBND huyện,xã
Văn bản khác cấp huyện,xã
Mẫu đơn TTHC
Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Bộ Thủ tục hành chính huyện
Bộ thủ tục hành chính xã
 
 
Trang chủ » Bộ Thủ tục hành chính huyện
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã - Doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã
1
 Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Để thực hiện việc chia, tách hợp tác xã, Hợp tác xã phải có biên bản thống nhất được các vấn đề có liên quan như tổ chức, nhân sự, thành viên, quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ,… của các hợp tác xã sau chia, tách.
 Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục theo phần phần hồ sơ, người đại diện hợp tác xã đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
 + Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
 + Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ có ghi ngày trả kết quả gửi cho tổ chức, cá nhân.
 Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân mang theo biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả.
2
 Cách thức thực hiện:
 Nộp trực tiếp.
3
 Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
 + Thành phần hồ sơ:
 · Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
 · Điều lệ hợp tác xã;
 · Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã (theo mẫu);
 · Biên bản đại hội của Hợp tác xã về quyết định việc chia, tách.
 
 + Số lượng hồ sơ:
 01(bộ)
4
 Thời hạn giải quyết:
  07 ngày làm việc.
5
 Đối tượng thực hiện TTHC:
 Cá nhân, tổ chức
6
 Cơ quan thực hiện TTHC:
 Ủy ban nhân cấp huyện
7
 Kết quả thực hiện TTHC:
 Giấy chứng nhận 
8
 Lệ phí (nếu có):
 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã chi tách 200.000 đồng/1 lần cấp.
9
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
10
 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):
 Không
11
 Căn cứ pháp lý của TTHC:
 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;
 - Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;
 - Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Cập nhật lúc : 04:03 29/03/13
Một số thông tin khác
 
Trang chủ | Chính quyền | Đầu tư - phát triển | Dịch vụ công

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Trưởng Ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Phó trưởng Ban biên tập: Trần Quang Thái – Phan Thanh Nam

Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email:
banbientap@binhduong.gov.vn