Tiếng Việt | English
Đề án đơn giản hóa TTHC
Chỉ đạo triển khai Đề án
Nghị quyết HĐND tỉnh
Quyết định UBND tỉnh
Chỉ thị UBND tỉnh
Văn bản khác cấp tỉnh
Nghị quyết HĐND huyện,xã
Quyết định UBND huyện,xã
Chỉ thị UBND huyện,xã
Văn bản khác cấp huyện,xã
Mẫu đơn TTHC
Bộ thủ tục hành chính tỉnh
Bộ Thủ tục hành chính huyện
Bộ thủ tục hành chính xã
 
 
Trang chủ » Bộ Thủ tục hành chính huyện
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã - Doanh nghiệp
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất)
1
 Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Hợp tác xã phải trình báo cơ quan công an và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã.
   Đồng thời, thông báo trên báo, đài (Trung ương hoặc địa phương) ba số liên tiếp về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX
 Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên báo, đài, nếu không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục theo thành phần hồ sơ, người đại diện hợp tác xã đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh.
 Bước 3: Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả.
2
 Cách thức thực hiện:
 Nộp trực tiếp.
3
 Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
 + Thành phần hồ sơ:
 · Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 · Xác nhận của cơ quan Công an về việckhai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.
 · Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.
 · Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất.
 
 + Số lượng hồ sơ:
 01(bộ)
4
 Thời hạn giải quyết:
 05 ngày làm việc.
5
 Đối tượng thực hiện TTHC:
 Cá nhân, tổ chức
6
 Cơ quan thực hiện TTHC:
 Ủy ban nhân cấp huyện
7
 Kết quả thực hiện TTHC:
 Giấy chứng nhận        
8
 Lệ phí (nếu có):
 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 20.000 đồng/1 lần cấp.
9
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
 Không
10
 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):
 Không
11
 Căn cứ pháp lý của TTHC:
 - Luật Hợp tác xã năm 2003.
 - Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.
 - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/06/2005 về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.
 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 - Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15/12/2005 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 - Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Cập nhật lúc : 08:04 01/04/13
Một số thông tin khác
 
Trang chủ | Chính quyền | Đầu tư - phát triển | Dịch vụ công

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Trưởng Ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Phó trưởng Ban biên tập: Trần Quang Thái – Phan Thanh Nam

Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email:
banbientap@binhduong.gov.vn